make_method

Kthehet kodin Perl në një përshkrim XML të RPC:: XML:: Server

kopje
0
0
make_method --base=methods/introspection

burim | detajet |

Opcionet:

  • make_method --base
    Nëse kaluar, kjo është përdorur si një bazë emër të nga të cilat të rrjedhin të gjitha informatat tjera. <base> File. Bazë duhet të ekzistojë dhe të jetë