luit

Locale dhe ISO 2022 mbështetje për Unicode terminale

kopje
0
0
LC_ALL=fr_FR luit ssh legacy-machine

burim | detajet |