luit

Locale dhe ISO 2022 mbështetje për Unicode terminale

kopje
1
0
luit -encoding 'ISO 8859-1' emacs -nw

burim | detajet |

kopje
0
0
LC_ALL=fr_FR luit ssh legacy-machine

burim | detajet |