lsinitramfs

Përmbajtja listën e një imazhi initramfs

kopje
3
0
lsinitramfs /boot/initrd.img-$(uname -r)

burim | detajet |

kopje
0
0
lsinitramfs -l /boot/vmlinuz-2.6.31-grml64 /boot/vmlinuz-2.6.33-grml64

burim | detajet |