ls

Përmbajtja directory lista

kopje
3
0
ls -l /usr

detajet |

Opcionet:

  • ls -lls
    përdorin një format të gjatë listë