ls

Përmbajtja directory lista

kopje
18
0
ls -lact --time-style="+%d %m %Y"

detajet |

Opcionet:

 • ls -lls
  përdorin një format të gjatë listë
 • ls -a, ls --all
  Mos injoroni hyra duke filluar me.
 • ls -cls
  me-lt: lloj nga, dhe show, ctime (koha e modifikimit të fundit të statusit të informacionit file)
 • ls -s, ls --size
  shtypur madhësinë e caktuar të çdo dosje, në blloqe
 • ls --time
  - Koha = WORD me-l, tregojnë kohë si Word në vend të kohës Modifikim: atime-u, qasja-u, përdorimi-u, ctime-c, të
 • ls -tls
  lloj nga kohën modifikim