ls

Përmbajtja directory lista

kopje
3
1
ls -lt

detajet |

Opcionet:

  • ls -lls
    përdorin një format të gjatë listë
  • ls -tls
    lloj nga kohën modifikim