ls

Përmbajtja directory lista

kopje
35
6
ls -l

detajet |

Opcionet:

  • ls -lls
    përdorin një format të gjatë listë