lpoptions

ekran ose të vendosur opsionet e printerit dhe defaults

kopje
11
0
/etc/cups/lpoptions file.

burim | detajet |