lpmove

veprim një punë apo të gjitha punët në një destinacion të ri

kopje
2
0
lpmove oldprinter-123 newprinter

burim | detajet |