lp

pajisje printer linjë

kopje
0
0
lp -d bar -o cpi=12 -o lpi=8 -o page-left=72 filename

burim | detajet |

kopje
0
0
lp -d bar -o scaling=200 filename

burim | detajet |

kopje
0
0
lp -d foo -o media=legal -o sides=two-sided-long-edge filename

burim | detajet |