losetup

ngritur dhe kontrollin e pajisjeve lak

kopje
2
0
losetup -d /dev/loop0

burim | detajet |

kopje
1
0
losetup -e des /dev/loop0 /file

burim | detajet |