logsave

të shpëtuar prodhimin e një komande në rezultatet e marra

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL