logprof

Programi i shërbimeve për menaxhimin AppArmor profilet e sigurisë

kopje
0
0
aa-logprof [-d /path/to/profiles] [-f /path/to/logfile] [-m <mark in logfile>]

burim | detajet |