login

Shkruani utmp dhe wtmp entries

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL