localeconv

të marrë informacion numerike e formatimit

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL