lnstat

unifikuar linux Rrjeti statistikat

kopje
3
0
lnstat -i 10

burim | detajet |

kopje
2
0
lnstat -d

burim | detajet |

kopje
2
0
lnstat -k arp_cache:entries,rt_cache:in_hit,arp_cache:destroys

burim | detajet |

kopje
1
0
lnstat -f ip_conntrack

burim | detajet |

kopje
0
0
lnstat -s 0

burim | detajet |

kopje
0
0
lnstat -s 20

burim | detajet |

kopje
0
0
lnstat -c -1 -i 1 -f rt_cache -k entries,in_hit,in_slow_tot

burim | detajet |