ln

të krijuar lidhje në mes të dosjeve

kopje
4
0
ln -s /Users/john/iTunes/music /Volumes/Files/music/itunes

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |