libntfs

bibliotekë për qasje dhe menaxhimin volume NTFS

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL