ldconfig

konfiguruar dinamike linker drejtuar me kohë të bindings

kopje
6
0
/sbin/ldconfig -v

burim | detajet |

kopje
3
0
/sbin/ldconfig -n /lib

burim | detajet |