jpegtopnm

convert JPEG / JFIF fotografi të portativ pixmap ose graymap

kopje
5
0
jpegtopnm foo.jpg >foo.ppm

burim | detajet |

kopje
4
0
jpegtopnm foo.jpg | ppmtopgm | pnmscale .25

burim | detajet |