iwconfig

konfiguroni një ndërfaqe të rrjetit pa tel

kopje
22
5
iwconfig eth0 power min period 2 power max period 4

detajet |

kopje
10
5
iwconfig eth0 nickname "My Linux Node"

detajet |

kopje
6
0
iwconfig eth0 nwid AB34

detajet |

kopje
8
0
iwconfig eth0 essid any

detajet |

kopje
4
0
iwconfig eth0 sens -80

detajet |

kopje
4
0
iwconfig eth0 channel auto

detajet |

kopje
4
0
iwconfig eth0 ap 00:B0:1A:D1:13:A5

detajet |

kopje
9
0
iwconfig eth0 key s:password [2]

detajet |

kopje
4
0
iwconfig eth0 retry short 12

detajet |

kopje
4
1
iwconfig eth0 key restricted [3] 0123456789

detajet |

kopje
3
0
iwconfig eth0 rate auto

detajet |

kopje
3
0
iwconfig eth0 txpower off

detajet |

kopje
2
0
iwconfig eth0 essid any

detajet |

kopje
2
0
iwconfig eth0 freq 2422000000

detajet |

kopje
2
0
iwconfig eth0 txpower auto

detajet |

kopje
2
0
iwconfig eth0 txpower 15

detajet |

kopje
2
0
iwconfig eth0 ap any

detajet |

kopje
2
0
iwconfig eth0 retry lifetime 300m

detajet |