isadump

të shqyrtojë regjistrat ISA

kopje
1
0
isadump 0x2e 0x2f 0x09.

burim | detajet |

kopje
0
0
isadump -f 0xecc0 16.

burim | detajet |