ip

tregojnë / manipuluar kurs, pajisjet, politika kurs dhe tunele

kopje
1
0
ip xfrm policy { delete | get } dir

burim | detajet |