ip

tregojnë / manipuluar kurs, pajisjet, politika kurs dhe tunele

kopje
19
0
ip xfrm policy { add | update } dir

burim | detajet |