ip

tregojnë / manipuluar kurs, pajisjet, politika kurs dhe tunele

kopje
6
0
ip tunnel { add | change | del | show | prl }

burim | detajet |