intel_reg_write

Vendosni një GPU Intel regjistroheni në një vlerë

kopje
0
0
intel_reg_write register value

burim | detajet |