intel_reg_read

Lexon një vlerë GPU Intel regjistruar

kopje
2
0
intel_reg_read 0x61230

burim | detajet |

kopje
0
0
intel_reg_read register

burim | detajet |