insserv

Aktivizo një script të instaluar sistemin e init

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL