init

Zengjim procesit të menaxhimit daemon

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL