info

Dokumentacioni i lexueshëm në linjë

kopje
0
0
info -f ./foo.info

burim | detajet |

Opcionet:

  • info -f, info --file
    -F, - fotografi Emri i skedarit të specifikoni skedar Info për t'u vizituar.