im-switch

ngritur metodën e futjes për dritare X

kopje
1
0
im-switch [-v][-z ll_CC] -c

burim | detajet |

kopje
0
0
im-switch [-v][-z ll_CC] -a

burim | detajet |

kopje
0
0
im-switch -h

burim | detajet |

kopje
0
0
im-switch [-v][-z ll_CC] -s inputmethodname

burim | detajet |

kopje
0
0
im-switch [-v][-z ll_CC] -l

burim | detajet |