ifup

të sjellë një ndërfaqe rrjeti up ifdown - të marrë një ndërfaqe rrjeti poshtë

kopje
11
0
ifup eth0

burim | detajet |

kopje
2
0
ifup eth0=home

burim | detajet |

kopje
1
0
ifup -a

burim | detajet |