ifdown

të sjellë një ndërfaqe rrjeti up ifdown - të marrë një ndërfaqe rrjeti poshtë

kopje
3
0
ifdown -a

burim | detajet |