ifconfig

konfiguruar një ndërfaqe rrjeti

kopje
18
0
ifconfig eth0 -promisc

8 vite, 9 muaj ago examplenow 1 | detajet |

Opcionet:

  • ifconfig upifconfig
    Ky flamur shkakton ndërfaqe të aktivizohet. Ajo është e specifikuar në mënyrë implicite në qoftë se një adresë e caktuar në interface.