ifconfig

konfiguruar një ndërfaqe rrjeti

kopje
30
0
ifconfig eth0:0 down.

burim | detajet |