ifconfig

konfiguruar një ndërfaqe rrjeti

kopje
171
29
ifconfig eth0 broadcast 192.168.1.2

detajet |

Opcionet:

  • ifconfig broadcast
    Nëse argumenti adresë është dhënë, për të përcaktuar adresën e transmetimit protokoll për këtë interface. Përndryshe, i vendosur (ose i qartë) flamuri IFF_BROADCAST për ndërfaqen.