ifconfig

konfiguruar një ndërfaqe rrjeti

kopje
232
53
ifconfig eth0 192.168.101.115 netmask 255.255.255.0 up

detajet |

Opcionet:

  • ifconfig netmaskifconfig
    Set maskë IP rrjetit për këtë interface. Kjo vlerë defaults në klasën e zakonshme A, B ose C rrjet maskë (rrjedhin si nga adresa IP interface), por ajo mund të përcaktuara për çdo vlerë.