ifconfig

konfiguruar një ndërfaqe rrjeti

kopje
210
36
ifconfig eth0 down hw ether 00:00:00:00:00:02

detajet |

Opcionet:

  • ifconfig downifconfig
    Ky flamur shkakton shofer për këtë ndërfaqe të mbyllur.
  • ifconfig hwifconfig
    Vendosni adresën e hardware e këtij interface, në qoftë se shoferi pajisja mbështet këtë operacion. Fjalen duhet të pasohet me emrin e klasës hardware dhe ekuivalenten shtypshëm ASCII e adresën e hardware. Klasa Hardware mbështetur aktualisht përfshijnë eter (Ethernet), i ax25 simbolit AMPR AX.25), i ARCnet dhe netrom simbolit AMPR NET / ROM).