ifconfig

konfiguruar një ndërfaqe rrjeti

kopje
207
31
ifconfig eth0 arp

detajet |