ifconfig

konfiguruar një ndërfaqe rrjeti

kopje
168
34
ifconfig eth0 promisc

detajet |