ifconfig

konfiguruar një ndërfaqe rrjeti

kopje
314
76
ifconfig eth0 192.168.1.103 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255

detajet |

Opcionet:

  • ifconfig broadcast
    Nëse argumenti adresë është dhënë, për të përcaktuar adresën e transmetimit protokoll për këtë interface. Përndryshe, i vendosur (ose i qartë) flamuri IFF_BROADCAST për ndërfaqen.
  • ifconfig netmaskifconfig
    Set maskë IP rrjetit për këtë interface. Kjo vlerë defaults në klasën e zakonshme A, B ose C rrjet maskë (rrjedhin si nga adresa IP interface), por ajo mund të përcaktuara për çdo vlerë.