ifconfig

konfiguruar një ndërfaqe rrjeti

kopje
238
32
ifconfig eth0

detajet |