ifconfig

konfiguruar një ndërfaqe rrjeti

kopje
609
155
ifconfig -a

detajet |

Opcionet:

  • ifconfig -aifconfig
    shfaqin të gjitha interfaces të cilat janë aktualisht në dispozicion, edhe nëse poshtë


test

example now - Shk. 15, 2012, 10:13 p.m.