hwclock

pyetje dhe të vendosur orën hardware (RTC)

kopje
22
0
hwclock --systohc

burim | detajet |

Opcionet: