hwclock

pyetje dhe të vendosur orën hardware (RTC)

kopje
7
0
hwclock --set

burim | detajet |

Opcionet: