hwclock

pyetje dhe të vendosur orën hardware (RTC)

kopje
1
0
hwclock --setepoch --epoch=1952

burim | detajet |

Opcionet:

  • hwclock --set
    vendosur RTC për herë të dhënë me datën -
  • hwclock --epoch
    - Epoke = vit specifikon vitin e cila është fillimi i vlerës orën hardware-së epoka