hwclock

pyetje dhe të vendosur orën hardware (RTC)

kopje
9
0
hwclock --set --date=9/22/96 16:45:05

burim | detajet |

Opcionet:

  • hwclock --set
    vendosur RTC për herë të dhënë me datën -
  • hwclock --date
    specifikon kohën në të cilën për të vendosur orën hardware