hwclock

pyetje dhe të vendosur orën hardware (RTC)

kopje
1
0
hwclock --hctosys,

burim | detajet |

Opcionet: