hwclock

pyetje dhe të vendosur orën hardware (RTC)

kopje
5
0
hwclock --hctosys

burim | detajet |

Opcionet: